21-4-2016 Woerdenjazzdrummer Joost Lijbaart.Copyright Paul Bergen